สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบที่เมนู สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบ

สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรกหรือยังไม่มีพาสเวิสเข้าสู่ระบบ

ในช่องรหัสผ่าน ให้ทำการปล่อยเป็นค่าว่างไว้ ระบบจะทำการพาท่านไปยังหน้ากำหนดรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่ใช้ต้องอยู่ระหว่าง 6-10 ตัวอักษร

กรณีที่เข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ : 02-2809000 ต่อ 425-427ย้อนกลับ