1. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบทะเบียนๆ
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ชื่อ 
ชื่อสกุล 
วันเกิด 
   (dd/mm/yyyy)
รหัสผ่าน     (6-10 ตัวอักษร)
เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
 
กรุณากรอกรหัสก่อน
 
 

หมายเหตุ  บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 โทรสาร 0-2280-9086 (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ในวัน และเวลาทำการ)

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 Email : [email protected]