สำหรับหน่วยงาน

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบที่เมนู สำหรับหน่วยงาน ทำการเลือกกระทรวงและหน่วยงานที่ท่านสังกัด

จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบ

กรณีที่เข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ : 02-2809000 ต่อ 425-427ย้อนกลับ